Wat doet FruitMedia?

FruitMedia is een full-service dienstverlener met specialisatie in de fruitteeltsector. Het dienstenpakket van FruitMedia bestaat onder andere uit:

  • Advertentieverkoop EFM
  • Advertentieverkoop 'De Fruitteeltkrant'
  • Advertentieverkoop 'De Fruitteeltkrant digitaal'
  • (Eind)redactie EFM en De Fruitteeltkrant
  • Schrijven + versturen van persberichten
  • Maken van Fruitteeltwebsites
  • Ontwerpen + drukken van reclamemateriaal

wat

doet

 link