Vertalingen

Fruitteelt vertalingen, een vak apart.

Om een fruitteelt gerelateerde websitetekst of folder in het Duits of Engels te vertalen is kennis van de in de fruitsector gebruikte vaktermen nodig. Er zijn maar weinig vertaalbureau´s die het fruitteelt vakjargon voldoende beheersen om een goede fruitteelt vertaling te kunnen maken. Voor de vertalingen van de teksten voor het European Fruit Magazine werkt FruitMedia samen met een aantal vertalers die wél de fruitteelt-taal spreken en een goede Duitse of Engelse fruitteelttekst kunnen afleveren.

Neem voor meer informatie over het vertalen van Fruitteelt-teksten naar het Duits en Engels contact met ons op.